Езици

ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ /БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ/ ОТПАДЪЦИ

20 Септември 2021 - 9:57am

На 15.09.2021г.
Електронното преброяване на населението и жилищния фонд започна и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 година.

14 Септември 2021 - 1:31pm

Електронното преброяване на населението и жилищния фонд започна и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 година.

От 18 септември до 3 октомври 2021 г. всяко домакинство ще бъде посетено от преброител. Ако вече сте се преброили онлайн, единственото, което трябва да направите, е да предадете на преброителя 15-цифрения код, който се генерира от системата за Преброяване.

При въпроси по преброителната карта или при технически казуси можете да звъните на *2021 или на 02/907-84-30.

на 17.09.2021 г. (петък) от 8:00 часа до 18:30 часа ще се извърши дезакаризация (обработка) на тревни площи срещу кърлежи на територията на град Гълъбово и населените места от общината:

14 Септември 2021 - 1:09pm

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че на 17.09.2021 г. (петък) от 8:00 часа до 18:30 часа ще се извърши дезакаризация (обработка) на тревни площи срещу кърлежи на територията на град Гълъбово и населените места от общината.

Тревни площи на територията на град Гълъбово:

На 31.08.2021 г. от 10:30 ч в сградата на община Гълъбово - обучение на преброители, контрольори и резерви за ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

17 Август 2021 - 9:11am

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Гълъбово, област Стара Загора съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Гълъбово.

Ремонтиран е покрива на Дома за стари хора в град Гълъбово

 Ремонтиран е покрива на Дома за стари хора в град Гълъбово

До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната

6 Август 2021 (All day)

От 5 август 2021 г. до 20 август, включително, се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство. Забраната се налага поради множеството пожари в страната през последните дни.

На 08.07.2021г. (четвъртък) от 21.00 часа ще се извърши дезинсекция срещу ларви и летящи форми на комари. Пръскането ще се извърши в следните райони на територията на община Гълъбово

8 Юли 2021 - 8:45am

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че на 08.07.2021г. (четвъртък) от 21.00 часа ще се извърши дезинсекция срещу ларви и летящи форми на комари. Пръскането ще се извърши в следните райони на територията на община Гълъбово:

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.07.2021 год.

1 Юли 2021 - 2:01pm

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.07.2021 год.

10.07.2021г.Час на тръгване от населените места:

1. Направление с. Помощник – гр. Гълъбово

1.1 с. Помощник, Автобусна спирка – 15.00ч.

1.2 с. Главан – 15.05ч.             

1.3 с. Мъдрец, Автобусна спирка – 15.15ч.

На 14.07.2021г. /сряда/ от 10:00 ч. - публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2020 г.

29 Юни 2021 - 6:24pm

ОБЯВА

на 14.07.2021г. /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2020 г.

Община Гълъбово стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Гълъбово (ПИРО) за периода 2021-2027г.

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнението на Закона за регионалното развитие и правилника за неговото приложение, Община Гълъбово стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Гълъбово (ПИРО) за периода 2021-2027г. ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона и се разработва за срок от седем  години.