Езици

Церемония по Откриване на обект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея

.......................