Езици

Тестване на сиренната система в Гълъбово

 Във връзка със Заповед №АП-07-ЗД-69 от 20.03.2018 година на областен управител на област Стара Загора се създава необходимата организация за провеждане на пълна профилактика на сиренната система в областта. За провеждане на техническата проверка и профилактика на апаратурите и сиренната система в община Гълъбово са определени следните дати: 05.04.2018г.- гр.Гълъбово; 26.04.-27.04.2018г.- общ.Гълъбово; 11.05.2018г.-ТЕЦ 1; Брикетна фабрика; Енергоремонт;  Рудник 3; ТЕЦ 3; 14.05.2018г.- гр.Гълъбово