Езици

Професионалната гимназия в Гълъбово отвори врати

Днес, 04.01.2018 г. в 10:30 часа в Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово бе официално обявен краят на строителните работи, открита бе сградата след ремонта,отслужен бе водосвет.

Присъстваха г-жа Светла Боянчева - Председател на Общински съвет - Гълъбово, зам-кметовете на гълъбовска община Пламен Бараков и Димитър Василев, г-н Алесандро Морето - директор на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3", Мариана Геренова - представител на ТЕЦ "AES Гълъбово", управителят на фирмата изпълнител г-н Димитър Джунджуров, общински съветници. Водосвет отслужи Отец Живко Петров - Архиерейски наместник от Харманлийската духовна околията

Приключиха строително монтажните работи по един от големите проекти, спечелени от Община Гълъбово - "Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83 - учебна сграда и учебни работилници" по Договор № BG16RFOP001-3.002-0006-C01/05.12.2016 г. за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по ОП“Региони в растеж“ 2014-2020г. РЗП на сградата около 4000 кв.м. Стойността на проекта е близо 1 млн и 400 хил.лева. 

Постигната е конкретната цел на проекта за създаване на благоустроена и съвременна материална база за учение и спорт, която да осигури на учениците възможност за физическо, интелектуално и цялостно развитие на уменията им.

Изпълнено е външно топлинно изолиране на стените на отопляемото пространство, изолация на покрива, цялостна подмяна на “сградната ВиК инсталация” и ел. инсталация. Изградено е евакуационно стълбище. Направен е ремонт на учебните кабинети, санитарните възли, преустроен е приземен етаж на учебната сграда в архиви и офиси, както са обновени и учебните работилници. Изцяло са обновени фасадите на учебен корпус и учебните работилници.

Учениците на Професионалната гимназия по енергетика и електротехника са 248 от 8-ми до 12 -ти клас /10 паралелки/ в дневната форма на обучение, а в задочната форма на обучение са 164 /7 паралелки/.

 

лентата режат зам-кметът Пламен Бараков, директорът на гимназията Петронка Цветковска и управителят на фирмата изпълнител - Димитър Джунджуров