Езици

Проекта на бюджет 2021

О Б Я В А  на 25.11.2020г./сряда/
от 11:00 часа в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/
се организира публично обсъждане
на проекта на бюджет на общината за 2021 г.

 

 

 

снимка: интернет