Езици

НОВА ДОГРАМА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В С. ГЛАВАН

07.04.2021 - 21:53

НОВА ДОГРАМА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В С. ГЛАВАН

Кметът на селото г-н Диан Петков сподели доволен, че от няколко дни е подменена дограмата на детската градина.

Градината в полите на Сакар планина е приела грижа за 18 дечица на възраст от 2 до 6 години. Две учителки и помощник-възпитател се занимават с целодневната форма на обучение на децата в разновъзрастовата група. Удобство на детското заведение е самостоятелната кухня.

Детската градина в село Главан е филиал на Детска градина „Наталия” гр. Гълъбово с директор г-жа  Жана Стоянова.