Езици

Николай Тонев: Имаме трудната задача и двойна отговорност пред бъдещето да не рушим изграденото от поколенията преди нас и да осигурим поминък на следващите

20.02.2020 - 11:03
ДВОЙНА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД БЪДЕЩЕТО
 
„Имаме трудната задача и двойна отговорност пред бъдещето да не рушим изграденото от поколенията преди нас и да осигурим поминък на следващите” – това каза кметът Николай Тонев по време на срещата, посветена на бъдещето на енергетиката в общината, която се проведе по инициатива на „Грийнпийс” България. 
Координаторите на кампания „Климат и енергия” - Десислава  Микова, Меглена Антонова и Ангел Бондов влязоха в ролята на посредници между ръководството на общината и представители на Генералната Дирекция „Енергетика” на Европейската Комисия, които посетиха Гълъбово, за да представят възможностите на европейската платформа „Въглищни региони в преход”. Делегацията бе водена от Директор „Вътрешен пазар” - Катарина Сиков-Магни /в средата на снимката/. България все още не се е присъединила към платформата, но може да участва в нея, да обменя идеи и да черпи опит, което е много важно във връзка с очакванията по Зеления пакт и регионите, които могат да се окажат най-потърпевши от прехода.
Кметът Тонев запозна гостите със работата на общината през последните години, инвестициите, изключително наситената енергийна инфраструктура и бъдещите проекти.
Катарина Сиков-Магни започна представянето на платформата с уговорката, че тя и нейните колеги не са дошли, за да затварят рудниците, а за да запознаят кмета и неговия екип с възможностите на платформата, която свързва различните заинтересовани страни на европейско, национално и регионално ниво, които са ангажирани с прехода към други енергийни източници. 
Тя увери присъстващите, че чрез нея се осъществява конкретна помощ за развитие на партньорства и обмяна на опит, защото дейностите, свързани с платформата, са насочени към въглищните региони, като целта е постепенно да обхванат и регионите с високи нива на въглеродни емисии. Платформата е проектирана да насърчи преминаването към чиста енергия като обръща повече внимание на социалната справедливост, развитието на нови умения и финансирането на реалната икономика.
Според данните на ЕК в 12 страни членки има 41 региона, които са активно ангажирани с въглищната индустрия. По този начин се осигурява заетост на близо 185 000 граждани. 
 
ЕК вече подкрепя прехода към чиста енергия на въглищните региони и регионите с високи нива на въглеродни емисии чрез кохезионната си политика. Това се постига чрез насърчаване на иновациите и намаляване на вредните емисии. Успоредно с това, ЕК работи по различни пилотни проекти с по-малък брой региони в страните членки, припомниха от Комисията. Проектите са свързани с планирането и ускоряването на икономическата диверсификация и технологична трансформация чрез техническа помощ, обмяна на опит и двустранен диалог за подходящите механизми за финансиране на подобни дейности. След молба от страните членки, в Словакия, Полша и Гърция бяха сформирани пилотни екипи, които да помогнат на регионите Тренчин, Силезия и Западна Македония.
 
Представителите на „Грийнпийс” България припомниха, че преди дни ръководствата на общините Перник и Бобов дол официално подкрепиха европейската платформа за въглищни региони в преход. Своята позиция те заявиха в писма до централната власт, като подчертаха, че са сред най-засегнатите общини, които поемат всички негативни последици от въгледобива. „Осъзнаваме, че няма бъдеще за въгледобива, но не можем да не изразим позицията си – защото всички български държавни, но и европейски органи, институции, са длъжни да откликнат на предизвикателствата, пред които е изправена местната общност. Съдбата на хиляди домакинства вече е безвъзвратно променена, а поне за още толкова сътресенията предстоят много скоро”, подчертават кметовете на двете общини.
 
„Община Гълъбово има нужда от решения на тема екология, но не бива тези решения да са за сметка на работните места и социалната сигурност. Трябва да се намери златната среда за решаването на тези въпроси“ – подчерта Николай Тонев и допълни, че в най-скоро време може да се създаде специален отдел в администрацията за пряк контакт с ЕК  и платформата, защото специалистите в общината имат много голям опит в изграждането на големи предприятия и подкрепата за крупните инвеститори.
Стоянка Цачева