Езици

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА

24.11.2017 - 17:09

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА

 

На 7 ноември2017 г. в реализиране на Дейност „Създаване на екип за предоставяне на услуги. Обучение на персонала за предоставяне на социални услуги“ по проект  „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“ по ОП РЧР 2014-2020, бюджетна линия BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот“ се проведе първото еднодневно поддържащо обучение  на служителите на Центъра за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за социално включване в общнистта или в домашна среда.

Обучението се проведе в конферентната зала на общинска администрация-Гълъбово с лектор - г-жа Галина Гочева, директор на Дом за стари хора- Гълъбово. Участниците си припомниха основините принипи  и умения при предоставянето на домашни грижи, дискутираха и споделиха опит в организирането на различните дейности по предоставяне на социалните усулги „личен асистнет“ и „домашен помощник“, работиха в група по решаване на казуси, свързани с работата в домашна среда. Беше  представена  темата за  професионалните граници, анализ на дървото на проблемите  и коментирани трудностите, когато  наетите лица  са част  или външни за семейството на лица. Участниците    изразиха  задоволство от проведеното обучение, а лекторът отбеляза забележимо професионално израстване на социалните работници.