Езици

Затворени за дезинфекцияна 19 и 20.11.2020 г. кметствата в с. Обручище и с. Помощник

ЗАПОВЕД № 647/19.11.2020г.   гр. Гълъбово

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА

 Във връзка с установен положителен резултат за COVID19 на служител от кметство с.Помощник, община Гълъбово, област Стара Загора

НАРЕЖДАМ:

В дните на 19.11.2020г. и 20.11.2020г. вкл. да бъде извършена пълна дезинфекция на цялата сграда, като тези дни обявявам за неработни за всички служители на кметство с.Помощник.

Препис от Заповедта да се връчи на всички служители от кметство с.Помощник.

За кмет на Община Гълъбово

Димитър Петров Василев

Съгл.Заповед №640/13.11.2020г. на Кмета на Община Гълъбово

...........................................................................................................................................................................                           

 

ЗАПОВЕД  № 646/19.11.2020г.   гр. Гълъбово

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА

 Във връзка с установен положителен резултат за COVID19 на служители от кметство с.Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора

НАРЕЖДАМ:

В дните на 19.11.2020г. и 20.11.2020г. вкл. да бъде извършена пълна дезинфекция на цялата сграда, като тези дни обявявам за неработни за всички служители на кметство с.Обручище.

Препис от Заповедта да се връчи на всички служители от кметство с.Обручище.

За кмет на Община Гълъбово

Димитър Петров Василев

Съгл.Заповед №640/13.11.2020г. на Кмета на Община Гълъбово