Езици

Дом за стари хора

Дом за стари хора - Гълъбово, Официално откриване: май 2007

Кпацитет: 40 места; В момента настанени: 40

Директор: Галина Гочева,

адрес: 6280 гр. Гълъбово, кв. Строител 50,

тел: 0418/ 6 50 48, e-mail: [email protected]