Езици

Дните на 29.10.2020г. и 30.10.2020г. вкл. да бъде извършена пълна дезинфекция на цялата сграда, като тези дни обявявам за неработни за всички служители на ОА и звената на бюджетна издръжка

29.10.2020 (All day)
ЗАПОВЕД  № 621/ 29.10.2020 г./гр. Гълъбово
 
На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА,
 
Във връзка с установен положителен резултат за COVID19 на служител от общинска администрация Гълъбово,
 
НАРЕЖДАМ:
 
В дните на 29.10.2020г. и 30.10.2020г. вкл. да бъде извършена пълна дезинфекция на цялата сграда, като тези дни обявявам за неработни за всички служители на ОА и звената на бюджетна издръжка.
 
Препис от Заповедта да се връчи на всички служители от общинска администрация и звената на бюджетна издръжка за сведение и изпълнение.
 
За кмет на Община Гълъбово
 
......................../Г.Дурмуш –Шакир-Зам. кмет/
Съгл.Заповед №607/26.10.2020г. на Кмета на Община Гълъбово